3 Stuks VRF-systemen Den Haag

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. Samen met hub leden beïnvloeden ze de politieke besluitvorming en zijn ze een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden. De hogescholen tellen samen 453.000 studenten en 48.000 medewerkers, en verzorgen 171 bachelor-, 92 master- en 95 Ad-opleidingen, verspreid over de zeven hbo-sectoren.

In het monumentale pand aan de Prinsessegracht 21 te Den Haag worden in de maanden november en december 3 stuks MITSUBISHI H.I. VRF systemen door AIRMADE geleverd en geplaatst. Meer foto’s volgen.